بلاگ

پروژه زنبور فیریزی

زنبور فیریزی یکی از بزرگترین پخش کنندگان عسل و کندوی زنبور در سطح استان خراسان است.

طراحی رابط کاربری این وبسایت توسط مجتبی خزائلی پیاده سازی شده است.

مجتبی یکی از بهترین طراحان رابط و تجربه کاربری در مشهد است

دسته بندی ها